top of page

Weervoorspelling/Weather Forecast by Tamar Kramer

Weervoorspelling

WeerIk open de deuren en omarm de zon die van mijn hoofd tot diep in mijn hart schijnt Ik verleg de grenzen van mijn brein tot een niveau van de hoogste troon in de hemel waarop ik mijzelf voel zitten Mijn gedachten laat ik opgaan in de wolken die vervolgens uiteenvallen en zich weer vormen tot een mooi geheel Hoewel ook regendruppels hun weg weten te wagen tot mijn hoofd en mijn denken een grijze boel wordt waarin de zon zich geen weg meer weet te vinden Sluit ik mijn ogen en zucht Laat ik ze vallen, laat ik ze gaan Ik gooi die druppels in het water en blaas mijn adem uit als een wind, terwijl ik ze zie opgaan in een meer dat wegstroomt ver van mij, mijn hart en ziel Want een grijze wolk hoeft geen donkere storm te worden zolang ik de zon maar toelaat en het licht in mijn hart laat schijnen Kijken in plaats van denken Ervaren in plaats van zorgen maken Leven in plaats van overleven Gaan in plaats van alleen maar doorgaan Open en vrij Het gaat om de regendruppels onder ogen te zien en te accepteren, dit is wat er is Maar in plaats van ze enkel opnemen in mijn donkere dag, vorm ik in die regenbui een regenboog Want ik kies er voor om mijn zon te laten schijnenWeather forecast

I open the doors and embrace the sun that shines from my head to deep in my heart I push the boundaries of my mind to a level of the highest throne in heaven that I feel I am sitting on My thoughts drift off into the clouds that then fall apart and one by one come back together again as a beautiful entity Even though raindrops know a way to force themselves into my head and my thinking becomes a grey haze, in which the sun can not find its way in anymore I close my eyes and sigh I let them fall, I let them go I throw those raindrops in the water and blow my breath away like a wind, while I see them go up in a lake that flows away far from me, my heart and soul Because a grey cloud doesn't have to become a dark storm as long as I let the sun in and let the light in my heart shine Looking instead of thinking Experiencing instead of worrying Living instead of surviving Going for it instead of just getting by Open and free It is about facing the raindrops and accepting, this is what it is But instead of only taking them into my dark day, I form in that rain shower a rainbow Because I choose to let my sun shine


bottom of page